Le så nebbet rister!

La latterkrampen ta deg, og le til du blir and-pusten. Vi har vitsene!